JenKongKlai Public Company Limited

Thought to develop

all the needs of the parking lot

We are committed to developing parking with experience
Expertise and professional service to maximize the potential of space utilization

ABOUT JPARK

The Company has expertise in parking management business with an efficient team covering all types of work and is ready to give advice by applying experience and modern technology and constantly developing to create value for the area and create maximum efficiency.

OUR BUSINESS

pms

Parking Management Service Business: PMS

cips

Consultant and Installation Parking System Business: CIPS

THE LOCATIONS OF PARKING SPACE

UNDER JPARK MANAGEMENT

NEWS CHANNEL

News and Activities

หมดปัญหายุ่งยากกับพื้นที่จอดรถแล้วให้ JPARK ดูแลแทนคุณ

หมดปัญหายุ่งยากกับพื้นที่จอดรถแล้วให้ JPARK ดูแลแทนคุณ

การทำธุรกิจลานจอดรถถือว่าการดูแลไม่ใช่เรื่องยาก แต่พอลงมือทำขึ้นมาจริงๆก็จะรู้ว่าไม่ใช่เรื่องง่ายเช่นเดียวกัน สำหรับเจ้าของพื้นที่ที่ประกอบธุรกิจลานจอดรถ เจปาร์คมีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญมากกว่า 20 ปี ในการบริหารธุรกิจรับจ้างบริหารจัดการพื้นที่จอดรถ (Parking...

เพิ่มมูลค่าที่ดินเปล่าด้วยธุรกิจลงทุนพื้นที่จอดรถกับ JPARK

เพิ่มมูลค่าที่ดินเปล่าด้วยธุรกิจลงทุนพื้นที่จอดรถกับ JPARK

การลงทุนเพียงหนึ่งครั้งแล้วได้กำไรระยะยาว ธุรกิจลานจอดรถถือว่าเป็นหนึ่งในธุรกิจที่เรียกว่า “เสือนอนกิน“ สำหรับใครก็ตามที่กำลังมองหาการลงทุนที่ดีและมีประสิทธิภาพ คุ้มค่ากับจำนวนเงินที่ลงทุน เจปาร์คขอแนะนำ “ธุรกิจลานจอดรถ” การลงทุนธุรกิจให้บริการที่จอดรถ (Parking...

5 จุดเสี่ยง ต้องเลี่ยงจอด ช่วงพายุเข้า

5 จุดเสี่ยง ต้องเลี่ยงจอด ช่วงพายุเข้า

ช่วงนี้ฟ้าฝนดูไม่เป็นใจ บางวันก็ครึ้มตลอดทั้งวัน บางวันก็ฝนตกหนักถึงขั้นพายุเข้า สภาพอากาศที่แปรปรวนแบบนี้ ส่งผลกระทบต่อผู้ใช้รถมากพอสมควร เพราะนอกจากจะต้องคำนึงถึงการขับรถด้วยความระมัดระวังแล้ว ยังต้องให้ความสำคัญในการเลือกสถานที่จอดรถด้วย...