ผู้จัดการกลุ่มงาน / ผู้จัดการหน่วยงาน

รายละเอียดงาน

บริหารจัดการการปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการอาคาร ลานจอดรถ หรือการบริหารอาคารสำนักงานที่รับผิดชอบ, งานจัดเก็บค่าใช้บริการพื้นที่จอดรถ, ความเรียบร้อยของอาคารลานจอดรถยนต์ – รับผิดชอบดูแลการจัดการพื้นที่การจราจร, บริหารจัดการบุคลากรในหน่วยงานให้ปฏิบัติหน้าที่ตามตำแหน่งงานอย่างมีประสิทธิ์ภาพ

คุณสมบัติผู้สมัคร

  1. ชาย/หญิง อายุ 30-45 ปี
  2. วุฒิปริญญาตรี ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
  3. มีประสบการณ์ด้านบริหารจัดการ 1 ปีขึ้นไป
  4. หากมีประสบการณ์ในด้านการบริหารจัดการพนักงาน เช่น พนักงานรักษาความปลอดภัย , แม่บ้าน, รปภ. จะพิจารณาเป็นพิเศษ***
  5. มีทักษะด้านประสานงาน, และบริหารจัดการเป็นอย่างดี

วิธีการสมัคร

สมัครผ่าน jobthai.com

ติดต่อ

บริษัท เจนก้องไกล จำกัด (มหาชน)

944 อาคารมิตรทาวน์ ออฟฟิศทาวเวอร์ ห้อง 1110 ชั้น 11, ถนนพระรามที่ ๔ แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

โทรศัพท์ 080-551-6060

Tags: No tags

Comments are closed.