ธุรกิจให้คำปรึกษาและรับติดตั้ง
ระบบบริหารจัดการพื้นที่จอดรถ CIPS

cips

บริษัทฯ บริการให้คำปรึกษาการลงทุน จัดทำ และติดตั้งระบบบริหารที่จอดรถ พร้อมทั้งวิเคราะห์ วางแผนและให้คำแนะนำด้านต่างๆ ดังนี้

  • การออกแบบและติดตั้งระบบบริหารจัดการพื้นที่จอดรถ ได้แก่ ระบบจัดเก็บค่าบริการจอดรถ ระบบอำนวยความสะดวกในการบริหารจัดการพื้นที่จอดรถ
  • การวางแผนและออกแบบจุดติดตั้งระบบและอุปกรณ์ควบคุมการเข้าออกของรถ
  • Report preparation and auditing of financial reports
  • วิเคราะห์พฤติกรรมการใช้พื้นที่และกำหนดอัตราค่าบริการ
  • วิเคราะห์ต้นทุนการจัดสร้าง และการบริหาร

โครงการติดตั้งระบบบริหารจัดการลานจอดรถอัจฉริยะ (Smart Parking Management System) ณ อาคารและลานจอดแล้วจร 3 ชั้น สถานีแยก คปอ

โครงการจัดหาและติดตั้งระบบบริหารจัดการลานจอดรถอัจฉริยะ (Smart Parking Management System) ณ อาคารจอดแล้วจร สถานีคลองบ้านม้า (OR22)

การพัฒนาแอปพลิเคชันสำหรับให้บริการสมัครและต่ออายุการใช้บริการรายเดือนแบบออนไลน์ที่ตลาด อตก.

MRTA OR14

โครงการติดตั้งระบบบริหารจัดการลานจอดรถอัจฉริยะ (Smart Parking Management System) ที่ลานจอดรถสถานี รฟม. สายสีส้ม (OR14)