ธุรกิจให้บริการที่จอดรถ PS

Parking Service, Jenparking, เจนก้องไกล

การลงทุนด้านสถานที่จอดรถ เรามีนโยบายการลงทุนสถานที่จอดรถ ดังนี้

  • เช่าพื้นที่จอดรถและอาคารจอดรถเพื่อจัดเก็บค่าบริการ โดยจ่ายค่าเช่าให้กับเจ้าของพื้นที่
  • ร่วมลงทุนกับเจ้าของพื้นที่จอดรถ ลานจอดรถ อาคารจอดรถ เพื่อจัดเก็บค่าบริการ โดยแบ่งรายได้หรือกำไรร่วมกัน
สยามสแควร์

สยามสแควร์

พื้นที่จอดรถลาดกระบัง

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

ศูนย์อาหาร เจปาร์ค สะพาน3

Logo ตลาดปฏิพัทธ์

คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

Logo ตลาดปฏิพัทธ์

ตลาดประดิพัทธ์

Parking Service (PS)

เสนานิคม

พื้นที่จอดรถลาดกระบัง

พื้นที่จอดรถลาดกระบัง