เจ้าหน้าที่ธุรการ-e1697770840162

เจ้าหน้าที่ธุรการ

รายละเอียดงาน

 1. ตรวจสอบจัดเก็บรายได้
 2. ดูแล จัดเตรียมเงินทอนและการแลกเงินทอนให้กับพนักงาน
 3. ประสานงานกับฝ่ายบัญชี/ฝ่ายบุคคล
 4. ดำเนินการต่ออายุบัตรจอดรถให้กับลูกค้า

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. เพศชาย /หญิง
 2. วุฒิการศึกษา ปวช – ป.ตรี
 3. มีประสบการณ์ด้านงานธุรการอย่างน้อย 1 ปี

อื่นๆ

 1. ทำงาน 6 วัน/สัปดาห์ 00-18.00 น.
 2. รายได้ 13,000-15,000 หรือตามประสบการณ์และวุฒิการศึกษา

ติดต่อ

อีเมลล์ hr.recruit@jenparking.com

โทรศัพท์ 080-551-6060

ตำแหน่ง-พนักงานลานจอดรถ

พนักงานลานจอด

รายละเอียดงาน

 1. ดูแลจัดการจราจร จัดการที่จอดรถในพื้นที่ ที่รับผิดชอบเป็นไปตามระเบียบ
 2. ดูแล ตรวจสอบ เฝ้าระวังมิให้เกิดความเสียหาย สูญหายในยานพาหนะ
 3. ดูแลตรวจสอบเครื่องมือ ป้าย อุปกรณ์ แผง กรวย ฯลฯ

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. เพศชาย
 2. อายุ 18 – 50 ปี
 3. ป .6 ขึ้นไป
 4. ไม่มีรอยสัก นอกร่มผ้า
 5. ไม่มีประวัติ อาชญากรรม
 6. มีใจรักงานบริการ

อื่นๆ

 1. ทำงาน 6 วัน/สัปดาห์ กะเช้า 00-18.00 กะบ่าย 10.00-22.00 กะดึก 18.00-6.00 น.
 2. รายได้ 552 บาท/วัน

ติดต่อ

อีเมลล์ hr.recruit@jenparking.com

โทรศัพท์: 081-5706060 / 061-2233597

พนักงานแคชเชียร์-scaled-e1697771960467

พนักงานแคชเชียร์

รายละเอียดงาน

 1. ทำหน้าที่จ่ายบัตรจอดรถและจัดเก็บค่าบริการจอดรถ
 2. ประชาสัมพันธ์การใช้บริการต่างๆ เกี่ยวกับที่จอดรถ
 3. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. เพศชาย /หญิง
 2. อายุ 18 – 40 ปี
 3. ม.3 ขึ้นไป
 4. ไม่มีรอยสัก นอกร่มผ้า
 5. ไม่มีประวัติ อาชญากรรม
 6. มีใจรักงานบริการ

อื่นๆ

 1. ทำงาน 6 วัน/สัปดาห์ กะเช้า 00-18.00 กะบ่าย 10.00-22.00 กะดึก 18.00-6.00 น.
 2. รายได้ 552 บาท/วัน

ติดต่อ

อีเมลล์ hr.recruit@jenparking.com

โทรศัพท์: 081-5706060 / 061-2233597

ผู้จัดการกลุ่มงาน-e1697771712277

ผู้จัดการกลุ่มงาน / ผู้จัดการหน่วยงาน

รายละเอียดงาน

บริหารจัดการการปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการอาคาร ลานจอดรถ หรือการบริหารอาคารสำนักงานที่รับผิดชอบ, งานจัดเก็บค่าใช้บริการพื้นที่จอดรถ, ความเรียบร้อยของอาคารลานจอดรถยนต์ – รับผิดชอบดูแลการจัดการพื้นที่การจราจร, บริหารจัดการบุคลากรในหน่วยงานให้ปฏิบัติหน้าที่ตามตำแหน่งงานอย่างมีประสิทธิ์ภาพ

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. ชาย/หญิง อายุ 30-45 ปี
 2. วุฒิปริญญาตรี ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
 3. มีประสบการณ์ด้านบริหารจัดการ 1 ปีขึ้นไป
 4. หากมีประสบการณ์ในด้านการบริหารจัดการพนักงาน เช่น พนักงานรักษาความปลอดภัย , แม่บ้าน, รปภ. จะพิจารณาเป็นพิเศษ***
 5. มีทักษะด้านประสานงาน, และบริหารจัดการเป็นอย่างดี

วิธีการสมัคร

สมัครผ่าน jobthai.com

ติดต่อ

บริษัท เจนก้องไกล จำกัด (มหาชน)

944 อาคารมิตรทาวน์ ออฟฟิศทาวเวอร์ ห้อง 1110 ชั้น 11, ถนนพระรามที่ ๔ แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

โทรศัพท์ 080-551-6060