ธุรกิจให้คำปรึกษาและรับติดตั้ง ระบบบริหารจัดการพื้นที่จอดรถ
Consultant and Installation Parking System (CIPS)

JPARK บริการให้คำปรึกษาการลงทุน จัดทำ และติดตั้งระบบบริหารที่จอดรถ พร้อมทั้งวิเคราะห์ วางแผนและให้คำแนะนำด้านต่างๆ ดังนี้

  • การออกแบบและติดตั้งระบบบริหารจัดการพื้นที่จอดรถ ได้แก่ ระบบจัดเก็บค่าบริการจอดรถ ระบบอำนวยความสะดวกในการบริหารจัดการพื้นที่จอดรถ
  • การวางแผนและออกแบบจุดติดตั้งระบบและอุปกรณ์ควบคุมการเข้าออกของรถ
  • Report preparation and auditing of financial reports
  • วิเคราะห์พฤติกรรมการใช้พื้นที่และกำหนดอัตราค่าบริการ
  • วิเคราะห์ต้นทุนการจัดสร้าง และการบริหาร

ตัวอย่างพื้นที่ให้บริการ

KKsnp-0865-1024x1024

โครงการติดตั้งระบบบริหารจัดการลานจอดรถอัจฉริยะ (Smart Parking Management System) ณ อาคารและลานจอดแล้วจร สถานีแยก คปอ

KKsnp-0708-1024x1024
โครงการติดตั้งระบบบริหารจัดการลานจอดรถอัจฉริยะ (Smart Parking Management System) ที่ลานจอดรถสถานี รฟม. สายสีส้ม (OR14)
241491212_10159745847109516_8931857327105369261_n-1024x1024

การพัฒนาแอปพลิเคชันสำหรับให้บริการสมัครและต่ออายุการใช้บริการรายเดือนแบบออนไลน์