ติดต่อสอบถาม

กรุณากรอกข้อมูลที่จำเป็นในแบบฟอร์มด้านล่างนี้และคลิกที่ปุ่ม “ส่งข้อมูล”.

ช่องทางการติดต่อ

ท่านสามารถติดต่อ สอบถาม ขอใช้บริการ และ/หรือ แจ้งปัญหาการใช้บริการ ผ่านช่องทางที่สะดวกด้านล่าง

944 อาคารมิตรทาวน์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ ห้อง 1110 ชั้น 11 ถนนพระราม 4 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

เบอร์โทร 02-114-8222, 02-020-2165

อีเมล: wasana.j@jenparking.com

สนใจเช่าพื้นที่

เบอร์โทร 063-595-8383

อีเมล: nirada.h@jenparking.com

ติดตามความเคลื่อนไหว

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Checkboxes
Shopping Basket