ติดต่อเรา

944 อาคารมิตรทาวน์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์

ห้อง 1110 ชั้น 11 ถนนพระราม 4

แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

เบอร์โทร 02-114-8222, 02-020-2165

อีเมลล์ pr@jenparking.com

สนใจเช่าพื้นที่

เบอร์โทร 063-595-8383

อีเมลล์ phummarat.c@jenparking.com