นักลงทุนสัมพันธ์

สมัครรับข่าวสาร

ท่านสามารถลงทะเบียนเพื่อรับข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์จากบริษัท เมื่อมีข่าวสารเกี่ยวกับบริษัท (ประกาศ, ปรับปรุงเว็บไซต์) ที่ประกาศผ่านเว็บไซต์ ลงทะเบียนรับข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ กรุณากรอกรายละเอียดให้ครบถ้วนและคลิกปุ่ม “สมัครรับข้อมูลข่าวสาร”

ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์

คุณสุดวิณ ปัญญาวศ์ขันติ

โทรศัพท์ : 063-2967365

อีเมล์ : ir@jenparking.com

แจ้งเบาะแส และข้อร้องเรียน

เบอร์โทร : 02-114-8222, 02-020-2165

อีเมล์ : pr@jenparking.com