ร่วมงานกับเรา

ตำแหน่งงานรับสมัคร

Group Manager / Unit Manager

ผู้จัดการกลุ่มงาน / ผู้จัดการหน่วยงาน

บริหารจัดการการปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการอาคาร ลานจอดรถ หรือการบริหารอาคารสำนักงานที่รับผิดชอบ, งานจัดเก็บค่าใช้บริการพื้นที่จอดรถ, ความเรียบร้อยของอาคารลานจอดรถยนต์ - รับผิดชอบดูแลการจัดการพื้นที่การจราจร, บริหารจัดการบุคลากรในหน่วยงานให้ปฏิบัติหน้าที่ตามตำแหน่งงานอย่างมีประสิทธิ์ภาพ

อ่านเพิ่มเติม
Cashier

พนักงานแคชเชียร์

ทำหน้าที่จ่ายบัตรจอดรถและจัดเก็บค่าบริการจอดรถ, ประชาสัมพันธ์การใช้บริการต่างๆเกี่ยวกับที่จอดรถ และงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

อ่านเพิ่มเติม
Parking Clerk

พนักงานลานจอด

ดูแลจัดการจราจร จัดการที่จอดรถในพื้นที่ ที่รับผิดชอบเป็นไปตามระเบียบ, ดูแล ตรวจสอบ เฝ้าระวังมิให้เกิดความเสียหาย สูญหายในยานพาหนะ, ดูแลตรวจสอบเครื่องมือ ป้าย อุปกรณ์ แผง กรวย ฯลฯ

อ่านเพิ่มเติม
Administrative officer

เจ้าหน้าที่ธุรการ

ตรวจสอบจัดเก็บรายได้ ดูแล จัดเตรียมเงินทอนและการแลกเงินทอนให้กับพนักงาน, ประสานงานกับฝ่ายบัญชีและฝ่ายบุคคล, ดำเนินการต่ออายุบัตรจอดรถให้กับลูกค้า

อ่านเพิ่มเติม

ส่งเรซูเม่ของคุณให้เรา