ธุรกิจรับจ้างบริหารจัดการพื้นที่จอดรถ
Parking Management Service (PMS)

ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญมากกว่า 20 ปี ในการบริหารงานที่จอดรถ บริษัทฯ สามารถให้บริการบริหารที่จอดรถได้อย่างครบวงจรและมีประสิทธิภาพ โดยครอบคลุมงานด้านต่างๆ ดังนี้

  • ออกแบบ จัดการ และอำนวยความสะดวกจราจรฃ
  • ออกแบบระบบรักษาความปลอดภัยที่จอดรถ
  • จัดเก็บข้อมูล รวบรวมสถิติ และวิเคราะห์ข้อมูล
  • ระบบการจัดเก็บเงิน ป้องกันการทุจริต
  • อบรมดูแลพนักงานให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ตัวอย่างพื้นที่ให้บริการ

ที่จอดรถ อาคารจอดแล้วจร คลองบางไผ่
สถานีคลองบางไผ่
ที่จอดรถ อาคารจอดแล้วจร สถานีสามแยกบางใหญ่
สถานีแยกบางใหญ่
ที่จอดรถ อาคารจอดแล้วจร สถานีหลักสอง
สถานีหลักสอง
ที่จอดรถ อาคารจอดแล้วจร สถานีศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย

สถานีศูนย์วัฒนธรรมฯ

ที่จอดรถ อาคารจอดแล้วจร สถานีแยก คปอ.
สถานีแยก คปอ.
ที่จอดรถ อาคารจอดแล้วจร สถานีคูคต
สถานีคูคต
Shopping Basket