ธุรกิจให้บริการที่จอดรถ Parking Service (PS)

การลงทุนด้านสถานที่จอดรถ เรามีนโยบายการลงทุนสถานที่จอดรถ ดังนี้

  • เช่าพื้นที่จอดรถและอาคารจอดรถเพื่อจัดเก็บค่าบริการ โดยจ่ายค่าเช่าให้กับเจ้าของพื้นที่
  • ร่วมลงทุนกับเจ้าของพื้นที่จอดรถ ลานจอดรถ อาคารจอดรถ เพื่อจัดเก็บค่าบริการ โดยแบ่งรายได้หรือกำไรร่วมกัน

ตัวอย่างพื้นที่ให้บริการ

Shopping Basket