ธุรกิจรับจ้างบริหารจัดการพื้นที่จอดรถ PMS

pms

ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญมากกว่า 20 ปี ในการบริหารงานที่จอดรถ บริษัทฯ สามารถให้บริการบริหารที่จอดรถได้อย่างครบวงจรและมีประสิทธิภาพ โดยครอบคลุมงานด้านต่างๆ ดังนี้

  • ออกแบบ จัดการ และอำนวยความสะดวกจราจร
  • ออกแบบระบบรักษาความปลอดภัยที่จอดรถ
  • จัดเก็บข้อมูล รวบรวมสถิติ และวิเคราะห์ข้อมูล
  • ระบบการจัดเก็บเงิน ป้องกันการทุจริต
  • อบรมดูแลพนักงานให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ที่จอดรถ อาคารจอดแล้วจร คลองบางไผ่

สถานีคลองบางไผ่

ที่จอดรถ อาคารจอดแล้วจร สถานีศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย

สถานีศูนย์วัฒนธรรม

ที่จอดรถ อาคารจอดแล้วจร สถานีสามแยกบางใหญ่

สถานีแยกบางใหญ่

ที่จอดรถ อาคารจอดแล้วจร สถานีแยก คปอ.

สถานีแยก คปอ.

ที่จอดรถ อาคารจอดแล้วจร สถานีหลักสอง

สถานีหลักสอง

ที่จอดรถ อาคารจอดแล้วจร สถานีคูคต

สถานีคูคต